cá cược bóng đá ngoại hạng anh

cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

CÁNH KIẾN TRẮNG

0
Bemzoinum - An tức hương Nhựa thơm để khô, lấy ờ thân cây Bồ đề , họ Bồ đề (Styracaceae). Mô tả cánh kiến trắng Từng cục nhựa nhỏ rời nhau, to nhỏ không...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

CAU (Vỏ quả)

0
Pericarpium Arecae catechi - Đại phúc bì, đại phúc mao Vỏ quả đã bỏ vỏ ngoài (lớp vỏ màu xanh) phơi hay sấy khô của cây Cau (Areca catechu L.), họ Cau (Arecaceae). Mô...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

CAU (Hạt)

0
Semen Arecae catechi - Binh lang Hạt đã phơi hay sấy khô lấy từ quả chín của cây Cau (Areca catechu L.), họ Cau (Arecaceae). Mô tả cau (hạt) Khối cứng, hình trắng hoặc...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

CAM THẢO NAM

0
Herba et Radix Scopariae Cam thảo đất, Dã cam thảo, Thổ cam thảo Toàn cây kể cả rễ dạng tươi hay đã phơi hoặc sấy khô của cây Cam thảo nam (Scoparia dulcis...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

CAM THẢO (Rễ và Thân rễ)

0
Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Rễ và thân rễ còn vỏ hoặc đã cạo lớp bần, được phơi hay sấy khô của ba loài Cam thảo Glycyrrhizae uralensis Fisch., Glycyrrhiza inflata Bat. hoặc...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

CẢI CỦ (Hạt)

0
Semen Raphani saiivi - Lai phục tử, La bặc tử Hạt lấy từ quả chín, phơi hay sấy khô của cây Cải củ {Raphanus sativas L.), họ Cải (Brassicaceae). Mô tả cải củ Hạt nhỏ...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

CÁ NGỰA

0
Hippocampus - Hải mã Cả con cá đã phơi hay sấy khô của một số loài Cá ngựa {Hippocampusspp.), họ Cá chìa vôi (Syngnathidae). Mô tả cá ngựa Cá ngựa có thân hình hơi...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

CÀ GAI LEO

1
Herba Solani procumbensis Phần trên mặt đất được phơi hoặc sấy khô ở 50 °C đến 60 °C của cây Cà gai leo Solanum procumbens Lour.), họ Cà (Solanaceae). Mô tả cà gai...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

CÀ ĐỘC DƯỢC (Hoa)

0
Flos Daturae metelis Hoa phơi hay sấy khô của cây Cà độc dược {Datura metel L.), họ Cà (Solanaceae). Mô tả cà độc dược (hoa) Hoa khô thường nhàu nát, hình dải. Hoa chưa...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

BỐI MẪU (Thân hành)

0
Bulbus Pritillariae Xuyên bối mẫu Thân hành đã phơi hay sấy khô của cây Xuyên bối mẫu (. Fritillaria cirrhosa D. Don), Ám tử bối mẫu (Fritillaria unibraceata Hsiao et K.C.Hsia), Cam túc...
- Advertisement -

APLICATIONS

ĐỊA HOÀNG (rễ)

0
ĐỊA HOÀNG (Rễ) Radix Rehmanniae glutinosae Sinh địa Rễ củ đã phơi sấy khô của cây Địa hoàng . họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae). Mô tả Tiên địa...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

TÍA TÔ (Lá)

cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

VIÊN NÉN PYRIDOXIN HYDROCLORID

cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

NANG ITRACONAZOL

HOT NEWS

kèo bóng đá trực tuyến app chơi keno game xì dách tải game xì dách casino online