cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

ACETAZOLAMID

0
ACETAZOLAMID - Acetaiolamidum Acetazolamid là N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) acetamid, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C4H6N403S2, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất  Bột kết tinh trắng hay gần như trắng. Đa hình. Rất khó...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

VIÊN NÉN ACENOCOUMAROL

0
VIÊN NÉN ACENOCOUMAROL Tabellae Acenocoumaroli VIÊN NÉN ACENOCOUMAROL Là viên nén chứa acenocoumarol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

ACENOCOUMAROL

0
ACENOCOUMAROL Acenocoumarolum Acenocoumarol là (RS)-4-hydroxy-3-(l-p-nitrophenyl-3-oxobutyl) coumarin, phải chứa từ 98,5 % đến 100,5 % C19H15NO6 tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột đa hình, gần như trắng cho tới màu vàng sẫm. Thực tế...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

VIÊN NÉN ACEBUTOLOL

0
VIÊN NÉN ACEBUTOLOL Tabellae Acebutololl VIÊN NÉN ACEBUTOLOL Là viên nén chứa acebutolol hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau: Hàm...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

HUYẾT THANH KHÁNG DẠI

0
Serum antirabicum Huyết thanh kháng dại là chế phẩm có chứa globulin miễn dịch kháng virus dại, có khả năng trung hòa đặc hiệu virus dại. Nhận dạng Huyết thanh kháng dại trung hòa...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

HUYẾT THANH KHÁNG BẠCH HẦU

0
Immunoserum diphthericum Huyết thanh kháng độc tổ bạch hầu là chế phẩm chứa globulin khảng độc tố, có khả năng trung hòa đặc hiệu ngoại độc tô cùa Corynebacterium diphtheriae. Nhận dạng Huyết thanh...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

HUYẾT THANH MIỄN DỊCH DÙNG CHO NGƯỜI

0
HUYẾT THANH MIỄN DỊCH DÙNG CHO NGƯỜI Immunosera ad usunt humanum Huyết thanh miễn dịch dùng cho người là chế phẩm có chứa globulin miền dịch có khả năng trung hòa kháng nguyên đặc...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

GLOBULIN MIỄN DỊCH NGƯỜI

0
Globulin miễn dịch người là chế phẩm dạng lỏng hoặc đông khô có chứa các globulin miễn dịch, chủ yếu là IgG từ huyết tương người bình thường. Globulin miễn dịch...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

ABACAVIR SULFAT

0
ABACAVIR SULFAT Abacavir sulfat là biscyclopent-2-enyl]methanol] sulfat, phải chứa từ 99,0 % đến 101.0 % C28H38N12O6S, tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột màu trắng hoặc gần như trắng. Tan trong nước, thực tế...
cá cược bóng đá ngoại hạng anhLiên kết đăng nhập

ACEBUTOLOL HYDROCLORID

0
ACEBUTOLOL HYDROCLORID Acebutolol hydrochloridum Acebutolol hydroclorid là N-propoxy]phenyl]butanamid hydrochlorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C18H29ClN2O4, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng....